دانلود گزارش کار - پروژه ی نخود
دانلود گزارش کار
http://111111111111.yasfile.com
درباره فـروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
دسته بندی محصولات
گـزارشات فـروشگاه
  • تعداد محصولات اضافه شده
    30
  • تاریخ تاسیس فروشگاه
    1395/11/08
  • تعداد فروش کاربر
    4
Powered By yasfile.com
دسته بندی : عمومی
1394/06/06
مهدی حسنی
+ توضیحات

عنوان :

نخود

قالب بندی :

DOC

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول ( كليات )

سيستماتيك نخود

معرفي جنس Cicer

منشاء و تاريخچه نخود

طبقه بندي غير اختصاصي جنس Cicer

طبقه بندي بر حسب عادت رشدي

طبقه بندي بر حسب اندازه بذر

وضعيت نخود و اهميت جهاني آن

فصل دوم ( زراعت نخود )

شرايط محيطي كشت نخود

كاشت نخود

عمليات كاشت در زراعت نخود

برداشت نخود

فصل سوم ( سيتولوژي نخود )

تعداد كروموزومها

مرفولوژي هسته

پلي پلوئيدي

كشت بافت گياهي

فصل چهارم ( اصلاح نخود )

اهداف اصلاحي نخود

تاريخچه اصلاح نخود

برنامه هاي منطقه اي و بين المللي

آزاد سازي ارقام در دنيا

تكنيك هاي اصلاحي

وارد كردن مواد گياهي خارجي

گزينش بدون دو رگ گيري

گزينش بعد از دو رگ گيري

معرفي و گزينش گياه

هيبريداسيون

اصلاح با استفاده از موتاسيون

مخلوط ارقام

مقايسه روشهاي مختلف اصلاحي

سازگاري و ثبات ارقام

اصلاح براي كيفيت و بازار پسندي

تيپ پا بلند

خصوصيات دو غلافي و غلاف چند بذري

كاهش حساسيت به فتو پريود

نر عقيمي

تلاقي هاي بين گونه اي

اينتروگرسيون دسي – كابلي

ارقام حساس به كود

ارقام حساس به آبياري

ارزيابي لاينها و آزاد سازي ارقام

نقش مركز تحقيقات بين المللي گياهان زراعي

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

قسمتی از متن :

نخود به خانواده بقولات تعلق دارد . بذور رسيده و خشك نخود داراي ارزش غذايي زياد مي باشد و يكي از مهمترين منابع غذايي سرشار از پروتئين ( 18 تا 23 درصد ) مي باشد و نيز از قابليت نگهداري و انبار داري خوبي برخوردار است .

علاوه بر اهميت نخود به عنوان يك منبع غذايي مهم براي تغذيه انسان و دام، اين گياه مي تواند در حاصلخيزي خاك ، بويژه در مناطق خشك موثر باشد . با توجه به اينكه اين گياه نسبت به ساير حبوبات سازگاري بيشتري با شرايط اقليمي كشور دارد و مي تواند بخشي از نيازهاي پروتئيني كشور را تأمين كند، بايد بيشتر مورد توجه كشاورزان و مسئولان كشور قرار گيرد .

تعداد صفحات :

79 صفحه